1. GIỚI THIỆU

VN Racing (địa chỉ trang web: https://vnracing.vn/) chúng tôi là một tập thể tạo nên website với mục đích chia sẽ hình ảnh, video về xe độ trên toàn khắp Việt Nam và Thế Giới. Vui lòng đọc chính sách bảo mật này và bạn có quyền sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

 

2. DỮ LIỆU

 

DỮ LIỆU LƯU TRỮ

Chúng tôi là tập thể quản trị làm việc tại Việt Nam và vận hành máy chủ dữ liệu tại Nhật Bản. Chúng tôi đảm bảo an toàn dữ liệu và tuân thủ chính sách GDPR.

 

DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ

Khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu tên người dùng và email hoặc bất cứ thông tin nào mà bạn thêm vào hồ sơ người dùng của bạn. Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào (ngoại trừ thay đổi tên đăng nhập). Quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa những thông tin này.

 

 

BÌNH LUẬN

Khi bạn tham gia bình luận trên trang web. Chúng tôi sẽ hiển thị tên và bình luận của bạn tại bài viết mà bạn đã tham gia bình luận.

 

LIÊN HỆ

Thông tin bạn điền vào khung liên hệ trên trang web của chúng tôi sẽ được gửi tới quản trị viên của chúng tôi, thông qua và được lưu trữ bởi Gmail. Đảm bảo an toàn lưu trữ và bảo mật.

Những thông tin này được lữu trữ cho việc hợp tác, chúng tôi không bao giờ sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc chia sẽ với bên thứ ba.

 

GOOGLE ANALYTICS

We use Google Analytics on our site for anonymous reporting of site usage. So, no personalized data is stored. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behavior on our website please use this link: Google Analytics Opt-out.

 

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau:

 

  • Verification/identification of the user during website usage;
  • Providing Technical Assistance;
  • Sending updates to our users with important information to inform about news/changes;
  • Checking the accounts’ activity in order to prevent fraudulent transactions and ensure the security
  • over our customers’ personal information;
  • Customize the website to make your experience more personal and engaging;
  • Guarantee overall performance and administrative functions run smoothly.